10 Lärdomar från Steve Jobs

"Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma—which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary." — Steve Jobs

Gillar du Apple´s grundare, Steve Jobs? Om du ännu inte har upptäckt honom kan du här ta del av en inspirerande summering av hans affärsfilosofi!

Som du förmodligen vet avled nyligen Apple´s VD Steve Jobs. Han har varit en förebild och mentor för många, trots att det är få som har mött honom i verkligheten. Det har skrivits mycket om honom i media och i bokform.

Här kan du ta del av ett inspirerande bildspel som summerar hans affärsfilosofi. Se och njut!

10 iLessons from Steve Jobs

Har du inspirerats av Steve Jobs?

Läs även om Inspirerande citat!