Positiva Affirmationer

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude. - Thomas Jefferson, 1743-1826

Har du en bra teknik för att nå dina mål, förbättra din livssituation och få det du önskar? Är du en kraftfull skapare av ditt eget liv? Läs om en intressant metod som du kan använda dig av när du arbetar med din egen utveckling!

Att använda sig av positiva affirmationer är en kraftfull teknik som du kan prova när du arbetar med din egen utveckling. Det är en teknik som rönt stort intresse på senare tid, inte minst inom idrottsvärlden.

Metoden bygger på ett antagande:att vi människor skapar världen runt oss genom tankar, känslor och föreställningar. "Du är vad du tänker". Våra tankar, känslor och föreställningar kombinerade med lagen om attraktion (det som i grunden är lika dras till lika, det du fokuserar på får du mer av, tanken och känslan skapar - och ju bättre du mår desto större chans att du verkligen når dina mål) gör oss till kraftfulla skapare i våra egna liv.

Affirmation
Vad är då egentligen en affirmation? Affirmationer brukar beskrivas som positiva påståenden som du ännu inte omfattar. Du VILL tycka, tänka, känna som meningen säger, men är inte där ännu. Tanken är att de påståenden som du väljer att arbeta med hjälper dig att nå dina mål om du samtidigt förväntar dig att du faktiskt kommer att få det du önskar dig. Tvivel gör tyvärr att du skjuter resultatet framför dig utan att nå det.

Wikipedia definierar begreppet på följande sätt.

"Affirmation (av latin affirmatio, ’försäkran’) är i nyandliga rörelser positivt färgade fraser som upprepas i tal och skrift i syfte att förbättra sin livssituation. Affirmationer utgår från tanken att man själv skapar sin verklighet och att ens tankar är det som orsakat ens nuvarande situation. I extrema åskådningar tros affirmationer till och med kunna göra människor rika." 

Positiva affirmationer
Se följande sevärda video med positiva affirmationer. Ett bra sätt att börja din dag på!

Tips om användande av affirmationer
Du kommer nog inte att genast känna dig hemma med det positiva påståendet. Det ska vara något du vill nå och efter några gånger kommer den att kännas bättre.

  • Använd ett positivt påstående. Den visar en riktning du vill gå i eller ett mål du vill sätta upp för dig.
  • Var positiv och enkel. (Tala om vad du vill nå. Inte ”Jag ska inte bränna ut mig” utan ”Jag lever ett bra liv både på arbetet och hemma”.)
  • Använd ett ganska kort påstående.
  • Formulera påståendet i nutid. Som om du vore där. Det ger mer effekt än att tänka sig något som ska ske om tre månader. Jag ÄR, HAR...
  • Var personlig. Du kan ha ditt namn med om du vill.

Vill du fortfarande nå målet som affirmationen handlar om? Då kan det vara något att arbeta vidare med. Formulera om meningen tills den känns som din egen, eller hitta på en helt egen. Känns det helt rätt redan från början kan du arbeta med den ett tag för att förstärka din känsla och nå målet - eller strunta i den och konstatera att du har klarat av det steget i din utveckling!

Har du en bra teknik för att nå dina mål, förbättra din livssituation och få det du önskar? Är du en kraftfull skapare av ditt eget liv? Hur gör du när du arbetar med din egen utveckling?

Läs även om !