Produktivitet

"Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things." – Peter Drucker

Personlig effektivitet och produktivitet

Använder du din tid på ett effektivit sätt. Är du produktiv? Hanterar du dina informationsflöden på ett optimalt sätt? Upplever du att du gör rätt saker på rätt sätt? Detta är grundläggande utgångspunkter i temat personlig effektivitet & produktivitet!

Begreppen effektivitet och produktivitet
För att förstå begreppet produktivitet måste man börja med begreppet effektivitet. Inom ekonomi och organisationslära är effektivitet ett ofta använt begrepp. Förenklat kan man säga att effektivitet inrymmer även aspekterna kvalitet och produktivitet. Effektivitet brukar indelas i yttre och inre effektivitet. Yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker (upplevd kvalitet). Inre effektivitet eller produktivitet handlar om att göra saker rätt (optimal resursanvändning).

Lång tradition inom industrin
Effektivitet och produktivitet är väl använda begrepp inom inte minst industrin. Välkända "ledningsfilosofier" som är besläktade med detta är t.ex. TQMISOSystematiskt kvalitetsarbeteSix Sigma, Kaizen och Lean för att nämna några. En gemensam nämnare för dessa olika verktyg är att de syftar till att öka effektiviteten och produktiviteten. Detta åstadkoms vanligtvis genom att maximera det som är värdeskapande och minimera det som inte är värdeskapande. Därigenom frigörs också tid.

Behoven ökar på individnivå
Under senare år har fler börjat använda begreppen utifrån ett individuellt perspektiv. Inte minst "informationssamhällets" framväxt har ökat behovet att på ett effektivt sätt kunna hantera all mängd av information. Behoven av verktyg för att kunna fokusera, strukturera och prioritera har växt fram mer och mer. Detta har skapat en stor marknad för konsulter, föreläsare, bloggare och "gurus" av olika slag inom effektivitetens och produktivitetens förlovade land. 

De centrala grundläggande frågorna som många människor vill ha svar på är: 

  • Hur kan jag förbättra min personliga effektivitet och produktivitet
  • Vad finns det för insikter och verktyg som jag kan använda mig av?

6 tips om personlig effektivitet & produktivitet
För svar på ovanstående frågor, läs mer på nästa sida om 6 produktivitetstekniker!