Tidshantering!

"If you always do what you've always done, you'll always get what you always got." - Sally McGee

Tidshantering

Upplever du att din tid är begränsad? Känner du att det överflöd av information som vi i dagens högteknologiska samhälle har att hantera försvårar fokusering och prioritering? Att hantera din tid på ett genomtänkt sätt är en framgångsfaktor om du vill uppnå dina mål!

Time Management
Tid är en av våra stora begränsningar. Att hantera tid, Time Management, är därför en nyckelfaktor för personlig effektivitet & produktivitet. Med intåget av filofax och planeringskalendrar kom de första verktygen för att hantera planerade aktiviteter, möten, kontakter och att göra listor etc. 

Företaget Time Manager International kom med ett bra system för detta genom Filofaxsystemet Time Manager Structor. Med förekomsten av persondatorer, MS Outlook, e-post, mobiltelefoner och handdatorer ökade gradvis kraven på system för att effektivt kunna hantera informationsflödena. År 1997 gav de ut en otroligt bra bok Time Manager for MS Outlook. Boken innehåller ett mycket bra verktyg för att strukturera upp informationsflödena (främst kalender och uppgiftshantering) i en integrerad metod.

Take Back Your Life

En annan mycket bra bok på samma tema är Take Back Your Life!: Using Microsoft Outlook to Get Organized and Stay Organized. Boken fokuserar särskilt på hur du kan hantera all e-post på ett effektivt sätt! Författaren bakom boken är amerikanskan Sally McGhee, en erfaren konsult inom områdena produktivitet och management. Hon är bl.a. flitigt anlitad av större företagen i USA.

10 tips på effektiv tidshantering
Se ett bildspel med 10 tips för effektiv tidshantering!

Hanterar du din tid på ett effektivt sätt?

Se nästa sida: Få saker gjorda!