Skapa en livsplan!

"Most people wander aimlessly from week to week, with no clear destination in mind. Many are then surprised when life doesn’t turn out like they hoped. But is it any wonder?" - Michael Hyatt

Skapa en livsplan

Har du upprättat en plan för ditt liv? Har du formulerat mål för vad du vill uppnå och vilka aktiviteter som du ska genomföra för att ta dig dit? Detta är en viktig del inom området personlig produktivitet. Om vi inte har en plan är det svårt att utvärdera om vi har uppnått det vi hade tänkt uppnå!

Att skapa en livsplan
En som tänkt till om detta med livsplan är amerikanen Michael Hyatt. Han var tidigare en framgångsrik företagsledare för ett av USA:s största kristna bokförlag. Mest uppmärksammad har han dock blivit som en ofta anlitad föredragshållare samt för sin välbesökta och mycket intressanta blogg michaelhyatt.com. Hans specialitet är internationellt ledarskap och produktivitet.

Har bl.a. skrivit ett mycket tankeväckande blogginlägg, Creating a Life Plan. I detta inlägg beskriver han utförligt och instruktivt hur han själv har gått till väga för att upprätta sin egen livsplan. Han hämtade inspiration till detta från Stephen R. Covey och hans bok Att leva och verka till 100% eller De 7 goda vanorna (7 Habits of Highly Effective People), se mitt tidigare inlägg Goda vanor. I boken finns ett avsnitt som tar sin utgångspunkt i frågan: Hur vill du att andra ska beskriva dig på din begravning!

Michael Hyatt har även alldeles nyligen gett ut en e-bok på detta ämne Creating Your Personal Life Plan som går att ladda ned gratis via hans hemsida. Ett annat läsvärt och inspirerande inlägg av J.D. Roth om personliga mål återfinns på bloggen Get Rich Slowly 42 Goals in 42 Months.

Mall för livsplan
M. Hyatt har också skapat en enkel användbar mall, Life Plan Template som går att ladda ned och modifiera efter egna behov. 

Michael Hyatt om varför du behöver en livsplan

Har du en plan för ditt liv? Hur vill du att andra ska beskriva dig på din begravning?

Läs även nästa produktivitetstips !